IAMGE

Psyl'list
        

Publication
Huang & Xu & Du & Yang & Wu & Zenh & Xia & Cen (2015)

Huang Zhi-Yi, Xu Hao-Yu, Du Yuan-Liang, Yang Yu-Zhi, Wu Tian-Yu, Zenh Li-Xia, Xia Yulu & Cen Yi-Jing 2015 - Supercooling points and freezing points of Diaphorina citri Kuwayama and Cacopsylla citrisuga Yang & Li. Huanjing Kunchong Xuebao [环境昆虫学报 - Journal of Environmental Entomology] 37(1): 1-7.
Correct use
Cacopsylla citrisuga (Yang & Li, 1984)
Diaphorina citri Kuwayama, 1908