IAMGE

Psyl'list
        

Publication
Wang & Gao & Liu & Zhou & Zeng (2020)

Wang Zhengbing, Gao Chuanhe, Liu Jiali, Zhou Wenwu & Zeng Xinnian 2020 - Host plant odours and their recognition by the odourant-binding proteins of Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). Pest Management Science 76(7): 2453-2464.
Correct use
Diaphorina citri Kuwayama, 1908