IAMGE

Psyl'list
        

Publication
Becker-Migdisova (1973)

Becker-Migdisova E. E. 1973 - Sistema psillomorph (Psyllomorpha) i polozhenie gruppy v otryade ravnokrylykh (Homoptera) [Systematics of the Psyllomorpha and the position of the group within the order Homoptera]. (In Russian). In: Narchuk E. P. 1973 - Doklady na dvadzat chetvertom ezheghodnom chtenii pamyati N. A. Kholodkovskogo 1-2 Aprelva 1971 g. Voprosy paleontologii nasekomykh, Nauka, Leningrad (Russia). p. 90-118.
Original available names
Atmetocraniinae Bekker-Migdisova, 1973
Dynopsyllina Bekker-Migdisova, 1973
Dynopsyllinae Bekker-Migdisova, 1973
Dynopsyllini Bekker-Migdisova, 1973
Leptinopterinae Bekker-Migdisova, 1973 synonym of Triozidae Löw, 1879
Mastigimatidae Bekker-Migdisova, 1973
Mastigimatinae Bekker-Migdisova, 1973
Synozina Bekker-Migdisova, 1973
Togepsyllinae Bekker-Migdisova, 1973
Wrong spelling
Leptinoptera wrong spelling of Leptynoptera Crawford, 1919
Correct use
Cecidotrioza sozanica Boselli, 1930
Phacosema zimmermanni Aulmann, 1912