IAMGE

Psyl'list
        

Publication
Aléné & Hoess & Burckhardt (2007)

Aléné D. C., Hoess R. & Burckhardt D. 2007 - Ciriacreminae (Hemiptera: Psylloidea) from Gabon. Mitteilungen der schweizerischen entomologischen Gesellschaft 80: 135-159.
Original available names
Ciriacremum gabonense Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum hollisi Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum mateui Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum megophthalmus Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum ornatum Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum paulyi Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Kleiniella ascicaudata Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Kleiniella homalicephala Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Geographical distribution
Ciriacremum angolense Hollis, 1976
Ciriacremum gabonense Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum hollisi Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum mateui Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum megophthalmus Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum nigeriense Hollis, 1976
Ciriacremum nigripes Hollis, 1976
Ciriacremum ornatum Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum paulyi Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Ciriacremum tubacadium Hollis, 1976
Kleiniella ascicaudata Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Kleiniella congoensis Hollis, 1976
Kleiniella homalicephala Aléné, Hoess & Burckhardt, 2007
Kleiniella jassina (Enderlein, 1927)
Correct use
Ciriacremum angolense Hollis, 1976